Missie en visie

De stichting Varen met Joop-2 beoogt mensen uit hun isolement te halen, die belemmerd worden in hun sociaal functioneren door hun situatie dan wel door lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, waardoor sociale contacten en ontspanningsmogelijkheden geminimaliseerd worden of zelfs onmogelijk zijn.

Hiertoe volgt de stichting twee sporen:

a. een jaarlijkse bootreis, waardoor de mensen die tot de doelgroep behoren er samen met lotgenoten en enthousiaste vrijwilligers een dag gezellig uit zijn;

b. het bevorderen van de integratie tussen mensen met een handicap en mensen zonder handicap, tussen ouderen en jongeren.