Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis

Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis verstrekt sociale giften aan hulpbehoevende individuele jongeren, jonge gezinnen en organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg.
Dat draagt eraan bij dat zij zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.